vzor
vzor

Dispozice stavby

půdorys

Legenda místností

označení místnost výměra
1.01Garáž18,00 m²

Informace o projektu

Popis

Navrhovaná stavba je garáž pro jedno osobní auto obdélníkového půdorysného tvaru bez podsklepení s pultovou (plochou) střechou. Fasádu domu tvoří barevná omítka, výplněmi otvorů jsou navržené z plastových profilů. V tmavé barvě je navržena střešní krytina i všechny klempířské a zámečnické prvky. Přesah střechy je zakryt podbitím.
Garáž tvoří jedna místnost pro stání jednoho osobního automobilu a zázemí.

Technické řešení

 • Základy – betonové pasy a patky, podkladní deska
 • Svislé konstrukce – systémové cihelné bloky
 • Vodorovné konstrukce – systémové překlady, železobeton
 • Výplně otvorů – plastové profily, trojsklo
 • Krov – smrkové dřevěné trámy, osb desky
 • Zateplení - střecha minerál. vata
 • Střešní krytina – plechová v imitaci tašky
 • Podlahy a obklady – betonová mazanina
 • Větrání – nenucené

Obsah typového projektu

Část - Architektonicko-stavební řešení

 • Technická zpráva - stavební a technické řešení
 • Výkres základů v měřítku 1:100
 • Půdorysy jednotlivých podlaží v měřítku 1:100
 • Půdorys krovu (alt. stropu) v měřítku 1:100
 • Půdorys střechy v měřítku 1:100
 • Řez stavbou v měřítku 1:100
 • Materiálové řešení pohledů v měřítku 1:100
 • Výpisy oken a dveří
 • Skladby konstrukcí

Část - Stavebně konstrukční řešení

 • Technická zpráva - technický popis

Část - Technika prostředí staveb

 • Vytápění - neřešeno
 • Vzduchotechnika - Technická zpráva, půdorysná schéma v měřítku 1:100
 • Zdravotní instalace - neřešeno
 • Elektroinstalace - Technická zpráva, půdorysná schéma v měřítku 1:100

Rozpočet stavby – agregované položky (nejedná se o položkový rozpočet)