Nabídka kvalitních ale přesto levných typových projektů

Základní informace

Naše nabídka

Poskytujeme prodej typových projektů v elektronické podobě za nízké ceny. Při výběru stavby z naší nabídky ušetříte čas a finance již v počátku. Díky připravenosti a otevřenosti projektu je cesta k realizaci snadnější.

"Stavby navrhujeme s důrazem na originální vzhled a promyšlené řešení, zahrnující vše pro přirozený chod budoucí domácnosti. Další prioritou při návrhu je rozumný koncept konstrukčního a technického řešení, které je jednoduché a ekonomické.
U domů uvádíme reálnou cenu za výstavbu.

Bohumil Kouba, autor projektů

U každého nabízeného projektu je rozepsán přesný obsah dokumentace. Popis obsahuje dispoziční řešení, základní parametry, informace o materiálovém a technickém řešení. V případě potřeby podrobnějších informací nás prosím kontaktujte.

Speciální výhody

Nízká cena projektu

S našimi projekty ušetříte nejen desítky procent za projekt, ale díky vhodnému technickému řešení i na celkovém provedení stavby.

Rychké dodání projektu

Všechny nabízené projekty jsou již vyhotovené a připravené k odeslání. Po uhrazení objednávky, zasíláme dokumentaci dle termínu dodání.

Otevřená verze projektu

Projekty nabízíme v rozšířené verzi s editovatelnými a vektorovými podklady pro individuální úpravy a nezávislé zpracování.

Vypravte se k vlastnímu bydlení

Volba domu

Zvolte ideální dům od nás a získáte dokumentaci s technickým řešením celé stavby.

Povolení domu

Projekt doplňte o umístění, napojení, stanoviska a posouzení. Poté požádejte o povolení.

Výstavba domu

Stavět můžete svépomocí nebo prostřednictvím stavební firmy. Nezapomínejte na odborný dozor.

Váš dům

Po zápisu do Katastru nemovitostí a získání čísla popisného můžete spokojeně bydlet.

Servis prodeje

Obsah dokumentace

Typový projekt je proveden v souladu s vyláškou o dokumentaci staveb (Vyhláška č. 499/2006 Sb.) v podrobnosti pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Dokumentace není v podrobnosti realizačního projektu. Pokud bude použita pro realizaci stavby, je nutné dodržení technických a technologických předpisů výrobce navržených konstrukcí.

Berte prosím na vědomí, že nabízené typové projekty nejsou kompletní projektovou dokumentací pro vyřízení stavebního povolení. Elektronicky zasílaná dokumentace nemůže být autorizována a nemůže neobsahovat části podléhající přesnému umístění na pozemku a dané lokalitě. Pro představu si můžete prohlédnout náš vzorový projekt.

Po objednání a uhrazení obdržené faktury Vám bude zaslán typový projekt v elektronické podobě s certifikátem opravňující k použití v souladu s obchodními podmínkami. V případě potřeby poskytujeme variantu typového projektu v editovatelné formě. Projekt od nás je chráněn autorským zákonem (Zákon č. 121/2000 Sb.) a není dovoleno provádět jeho šíření dalším osobám nebo subjektům.

servis

Důležité informace

Základní informace o nákupu

Typový projekt zasíláme v elektronické podobě na Váš e-mail s certifikátem opravňující k použití. Poštovné v rámci tohoto dodání není účtováno a je tedy zdarma.

Podrobnosti o dodání viz Všeobecné obchodní podmínky.

Typový projekt je možno uhradit bankovním převodem dle údajů uvedené v zálohové faktuře, která bude vystavena na základě objednávky. Náš účet je veden u Fio banka, a.s., kde v rámci banky probíhají převody ihned.
Omlouváme se, ale v současnosti neakceptujeme jiný druh plateb.

Podrobnosti o platbě viz Všeobecné obchodní podmínky.

Objednávku stornujete písemně v rámci e-mailu: reklamace@3dum.cz.
Uhrazením objednávky dochází k nákupu digitálního obsahu s dodáním před uplynutím 14 denní lhůty není možné odstoupení od kupní smlouvy z důvodu ochrany díla.

Podrobnosti o stornování a reklamaci viz Všeobecné obchodní podmínky.

Z důvodu zpracování objednávky a evidence požadujeme identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy objednavatele. S údaji bude nakládáno v souladu s GDPR a nebudou poskytovány dalším subjektům.

Podrobnosti o ochraně osobních údajů viz Podmínky ochrany osobních údajů.

Části nad rámec typového projektu

  Typový projekt je nutné pro získání stavebního povolení doplnit o tyto části:
 • Autorizace Digitální distribuci nemůžeme předem autorizovat.
 • Části projektové dokumentace podléhající umístění
  Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Situační výkresy, Požárně bezpečnostní řešení, Statické posouzení
 • Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu
  Dokumentace sjezdu, přípojky vodovodu, řešení kanalizace splaškové a dešťové, napojení elektro NN nebo telekomunikace, apod.
 • Odborné posudky
  Průkaz energetické náročnosti budov, Hluková studie, Hydrogeologické posouzení, Měření radonu, Výpočet odvodů ZPF, apod.

V případě zájmu o kompletní projekt, s osazením domu na Vašem pozemku, nás můžete oslovit o cenovou nabídku zde.

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Přednostně využijte kontaktní formulář nebo e-mail, kde Vám rádi odpovíme adekvátnější formou. Děkujeme